Behoud de musea, want geschiedenis is onmisbaar voor de toekomst | Opinie

Fryslân heeft een aantal musea waarin de sociale en economische geschiedenis van onze provincie centraal staat. Dit zijn belangrijke plekken waar we zuinig op moeten zijn, omdat geschiedenis onmisbaar is voor de toekomst.

Miniaturenbeurs in het Landbouwmuseum in Leeuwarden in 2019.

Miniaturenbeurs in het Landbouwmuseum in Leeuwarden in 2019. Foto: Marcel van Kammen

Binnenkort discussiëren Provinciale Staten over een voorstel om drie van deze musea overeind te houden. Het gaat om het Fries Landbouwmuseum, het Scheepvaartmuseum en het Natuurmuseum.

Nieuws

menu