Door schoolleiding geschorste docent Bert Mul mag van de rechter het jaar afronden op het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp

De schoolleiding van het Tjalling Koopmans College moet aardrijkskundedocent Bert Mul gelegenheid geven het schooljaar af te ronden met zijn leerlingen. Dat heeft de kantonrechter bepaald in het kort geding dat hij had aangespannen tegen zijn schorsing.

Het Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp.

Het Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. Foto: Marcel van Kammen

Mul mag vanaf maandag op school komen om het jaar met zijn mentorleerlingen af te ronden, de laatste dingen te regelen en zijn spullen op te halen. Dat betekent dat hij nog een week op de school mag rondlopen. Zijn contract loopt af op 1 augustus. Volgende week vrijdag begint de zomervakantie. Kantonrechter Janet Werkema legde de schoolleiding een dwangsom op voor elke dag dat ze Mul de toegang tot de school ontzegt.

Aanleiding voor het proces was de schorsing van Mul, nadat hij op 12 juni in een interview op Omrop Fryslân had gesproken van een angstcultuur op het Tjalling Koopmans College. Hij zei zich niet veilig te voelen en er verdrietig van te worden dat hij daardoor ook zijn leerlingen geen veiligheid kan bieden.

Geen zwaarwegende grond

Het interview werd afgenomen naar aanleiding van een onthullend artikel in dagblad Trouw , waarin anonieme (oud-)docenten spraken van financiële malversaties, verouderd lesmateriaal, docenten die de organisatie ontvluchten en vernietigende inspectierapporten. ‘De kantonrechter is van oordeel dat de door Mul gedane negatieve uitlatingen vrijwel in het niet vallen bij de ernstige verdachtmakingen in het dagblad Trouw ’, aldus de uitspraak.

De locatiedirecteur ging er vanuit dat Mul aan het Trouw -artikel had meegewerkt toen ze hem schorste, maar er is ‘geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat hij aan dat artikel heeft meegewerkt’, aldus de kantonrechter. ‘SvPO had geen zwaarwegende grond om tot schorsing over te gaan, en die dient daarom als onrechtmatig te worden aangemerkt.’

De schoolleiding heeft bovendien niet de juiste procedure gevolgd. In een telefoongesprek met Mul over zijn interview vielen de woorden ‘schorsing’ of ‘non-actiefstelling’ niet, zodat hij zich ook niet tegen een eventuele schorsing heeft kunnen verweren. Wel werd hij de volgende dag per direct geschorst. In de brief waarin hem dat werd aangezegd is bovendien niet goed uitgelegd waarom het dringend noodzakelijk was dat Mul de laatste weken niet meer op school mocht komen. De schorsing zou dan ook geen stand houden in een bodemprocedure, mocht de schoolleiding die willen opstarten.

Onrust

De schoolleiding zei maandag in de rechtbank te vrezen voor onrust als Mul zou terugkeren op school. De kantonrechter stelt de schoolleiding verantwoordelijk om dit te voorkomen. ‘Het is aan SvPO als werkgever om de gang van zaken in de laatste lesweek in goede banen te leiden.’

De school moet ook Muls proceskosten betalen, ruim negenhonderd euro.