Door schoolleiding geschorste docent Bert Mul mag van de rechter het jaar afronden op het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp

De schoolleiding van het Tjalling Koopmans College moet aardrijkskundedocent Bert Mul gelegenheid geven het schooljaar af te ronden met zijn leerlingen. Dat heeft de kantonrechter bepaald in het kort geding dat hij had aangespannen tegen zijn schorsing.

Het Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp.

Het Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. Foto: Marcel van Kammen

Mul mag vanaf maandag op school komen om het jaar met zijn mentorleerlingen af te ronden, de laatste dingen te regelen en zijn spullen op te halen. Dat betekent dat hij nog een week op de school mag rondlopen. Zijn contract loopt af op 1 augustus. Volgende week vrijdag begint de zomervakantie. Kantonrechter Janet Werkema legde de schoolleiding een dwangsom op voor elke dag dat ze Mul de toegang tot de school ontzegt.

Nieuws

menu