Gespreksleiders gezocht voor koffie-ochtenden voor ouderen

Voor de groepsgesprekken voor ouderen die onder de naam In je Uppie gehouden worden, zoekt de organisatie vrijwilligers die als gespreksleider willen optreden.

Een In je Uppie-gesprek in oktober 2018. Momenteel vinden veel gespreksgroepen elkaar telefonisch.

Een In je Uppie-gesprek in oktober 2018. Momenteel vinden veel gespreksgroepen elkaar telefonisch. Foto: Marije Kuiper

Bij de gesprekken, die onder normale omstandigheden vaak aansluiten bij koffie-ochtenden in dorps- en verzorgingshuizen, gaan de deelnemers in gesprek rond een zinvol thema uit het leven. In de huidige tijd vinden veel van deze groepsgesprekken plaats via de telefoon in zogeheten conference calls. ,,It binne gjin oerflakkige petearen oer it waar, mar it giet echt om it dielen fan ferhalen”, zegt projectleider Annewiep Bloem.

Dit hoeft geïnteresseerden niet af te schrikken om zich op te werpen als gespreksleider. ,,It binne gjin terapeutyske petearen. Moatst it leuk fine om mei de âlderein om te gean. En moatst goed lústerje kinne; hoechst neat te tsjutten of psychologyske help te verlienen. Hoechst allinnich mar benijd te wêzen nei de ferhalen fan de dielnimmers. Ast de peteardynamyk oanfielst, bist al in hiel ein.”

Prettige sfeer

Thema’s als vriendschap, afscheid, familie en vrienden kunnen bijvoorbeeld voorbij komen. De gespreksleider houdt het gesprek op gang en zorgt voor een prettige sfeer, zodat de deelnemers zich veilig voelen om te vertellen en open te zijn. ,,Wy tochten: mei dy koroana moatte wy mar net al te drege tema’s dwaan, mar doe krigen wy werom: kinne wy it ek ris hawwe oer wêr’t wy allegear mei dwaande binne, de dea. Dat ha wy dien en it wie in prachtich moai petear.”

Wy fernimme dat dielnimmers soms jierren lang omrinne mei dingen dêr’t se noait oer praat hawwe. Yn sa’n groep prate se der dochs oer

UP! organiseert een cursus voor nieuwe gespreksleiders. Dat is geen ingewikkelde opleiding: de eerste keer een oefengesprek met cursisten onderling, de tweede keer de rol van gespreksleider oefenen, een stage bij een ‘echt’ gesprek en dan ben je er klaar voor. ,,Wy fernimme dat dielnimmers soms jierren lang omrinne mei dingen dêr’t se noait oer praat hawwe. Yn sa’n groep prate se der dochs oer. Dat is befrijend. Der wurdt gûld, der wurdt lake, mar de petearlieder soarget derfoar dat it petear luchtich bliuwt.”

Zeven partners

De In je Uppie-gesprekken worden sinds 2018 in heel Nederland georganiseerd. In Fryslân werkt de organisatie samen met de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, Stichting Welzijn Het Bolwerk, De Skûle Welzijn in Waadhoeke, ZuidOostZorg, Odensehuis Dirk Baron in Drachten, Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân en Het Generatiehuis in Leeuwarden. ,,Us stribjen is dat elk fan dy sân partners seis nije frijwilligers werft.”

Minsken sjogge elkoar ek op ’e dyk en dan fine sy it dochs nuver om it tillefoanysk te dwaan. Dan sizze sy: wy wachtsje wol

De telefonische groepsgesprekken, in het leven geroepen als gevolg van de coronabeperkingen, zijn een wisselend succes. In de grote steden willen de groepen graag telefonisch in gesprek. ,,Yn Fryslân is dat oars. Minsken sjogge elkoar ek op ’e dyk en dan fine sy it dochs nuver om it tillefoanysk te dwaan. Dan sizze sy: wy wachtsje wol oant wy wer byelkoar komme kinne.”

Belangstellenden voor de cursus kunnen zich melden bij Annewiep Bloem van UP! (06-11641742) www.upinnederland.nl

Eenzaamheid verdient zeker nu veel aandacht

Tussen het koken door zijn er ook gesprekken over het thema eenzaamheid en is er live muziek. Dijkman hoopt dat mensen, ook al is het dit keer dan in kleinere gezelschappen, alsnog een leuke avond hebben. ,,225 mensen hebben zich aangemeld. Dat is voor mij boven verwachting en maakt wel duidelijk dat er momenteel behoefte aan is."

Nieuws

menu