Dit artikel is vandaag gratis

Kenniscluster van overheden, hogescholen, waterschappen en landbouworganisaties gaat kennis over verzilting verzamelen en delen

Broccoli-oogst bij Sexbierum. De landbouwgebieden op de kleigronden krijgen steeds meer te maken met verzilting van de bodem. Foto: Niels de Vries

Overheden, hogescholen, waterschappen en landbouworganisaties gaan samenwerken om de verzilting in onder andere de kleigebieden in het noorden van Fryslân tegen te gaan.

Het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken wordt begin februari officieel opgericht. Door bodemdaling hebben steeds meer landbouwgronden last van verzilting. Dat speelt vooral in de noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in Noord-Holland, de Zeeuwse delta en in een aantal veenweidegebieden.

Het Kenniscluster gaat niet zelf onderzoek doen, maar verzamelt kennis over verziltingsvraagstukken en verspreid dit. Naast de provincies Fryslân, Groningen, Noord-Holland en Zeeland doen ook het ministerie van Landbouw, waterschappen, hogescholen en universiteiten, landbouwpartijen en organisaties voor praktijkonderzoek mee.

De komende vier jaar stelt Fryslân hiervoor in totaal 3,3 miljoen euro beschikbaar. Daarna moet het cluster, dat geen vaste locatie heeft, zichzelf weten te bedruipen.

Nieuws

menu