Wat doet de kievit na het broedseizoen? Het is straks te volgen op een app

De eerste twee gezenderde kieviten uit een proef in het noordoosten van de provincie zijn doorgevlogen naar Engeland en Frankrijk. Eén kievit zit nu ten noorden van Nantes, Frankrijk, de andere in het oosten van het Engelse graafschap Lincolnshire. Er wordt gewerkt aan een app, zodat het publiek de vogels de rest van het jaar op hun trek kan volgen.

Een kievit met jong.

Een kievit met jong.

De vogels zijn gezenderd voor een proef van agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga. Op zes plekken in noordoost-Fryslân legden boeren afgelopen voorjaar stroken grasland braak, om te onderzoeken of kuikens hier meer voedsel kunnen vinden dan op groen grasland. De NFW hoopt te achterhalen of die maatregel leidt tot meer broedsucces voor de soort. De provincie Fryslân betaalde eraan mee.

Nieuws

menu