Wat doet de kievit na het broedseizoen? Het is straks te volgen op een app

De eerste twee gezenderde kieviten uit een proef in het noordoosten van de provincie zijn doorgevlogen naar Engeland en Frankrijk. Eén kievit zit nu ten noorden van Nantes, Frankrijk, de andere in het oosten van het Engelse graafschap Lincolnshire. Er wordt gewerkt aan een app, zodat het publiek de vogels de rest van het jaar op hun trek kan volgen.

Een kievit met jong.

Een kievit met jong.

De vogels zijn gezenderd voor een proef van agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga. Op zes plekken in noordoost-Fryslân legden boeren afgelopen voorjaar stroken grasland braak, om te onderzoeken of kuikens hier meer voedsel kunnen vinden dan op groen grasland. De NFW hoopt te achterhalen of die maatregel leidt tot meer broedsucces voor de soort. De provincie Fryslân betaalde eraan mee.

Om na te gaan of kievitfamilies gebruikmaken van de stroken werden veertien volwassen vogels voorzien van een gps-zender. De twee vogels die inmiddels uit Fryslân vertrokken zijn hadden broedsucces, zegt projectleider Jelle Loonstra van Altenburg & Wymenga. Over het totale broedsucces en de resultaten op de proeflocaties kan hij nu nog niets zeggen, die analyse volgt dit najaar. De laatste broedparen in het onderzoeksgebied in zijn nu net klaar met hun nesten. De jongen zijn al vliegvlug.

Vragen

Voor Loonstra levert de trek van de twee vogels nu al vragen op. De kievit die naar Lincolnshire vertrok deed er een kleine nacht over om de Noordzee over te steken. Maar waarom ging hij daarheen? ,,Waarom naar een gebied op dezelfde hoogte en met hetzelfde klimaat als in Nederland? En gaan ze volgend jaar weer hetzelfde doen? Waar zitten ze? We willen het graag weten.’’

De weidevogelstand ging de afgelopen decennia sterk achteruit. Lage grondwaterstanden, intensievere landbouw, predatie en verstedelijking dragen daaraan bij. Vorig jaar was een slecht broedjaar. Dat kwam onder andere door het grote aantal roofdieren dat groot werd als gevolg van de muizenplaag van 2019. Toen er in 2020 minder muizen beschikbaar waren als voedselbron, werden weidevogels vaker doelwit van roofdieren.

Alarm

Afgelopen voorjaar sloegen vogelwachten in de provincie ook alarm om de predatie. Ondanks dat is voorzitter Frans Kloosterman van de Bond van Friese Vogelwachten voorzichtig positief over het broedseizoen. Harde cijfers om het te onderbouwen zijn er nog niet, benadrukt hij. ,,De verschillen per gebied zijn groot, maar we krijgen toch positieve signalen uit het veld.”

Het natte voorjaar – dat wat later op gang kwam en er ook later gemaaid werd - deed de weidevogels goed. Dat is ook de eerste indruk van voorzitter Albert van der Ploeg van NFW. ,,Het ziet er beter uit dan voorgaande jaren, maar de predatie blijft een groot probleem.”