In de levers van elf Friese grutto's zijn 49 gifstoffen aangetroffen. Wat betekent dit voor de weidevogelstand?

Friese grutto’s hebben in hun lever een gifstoffencocktail van tientallen chemicaliën, blijkt uit onderzoek. In hoeverre de gruttostand hierdoor te lijden heeft, is nog niet zeker, volgens ecoloog Theunis Piersma.

Een grutto met jong.

Een grutto met jong. Foto: Marcel van Kammen

,,Wy wiene wol ferrast dat der safolle gifstoffen oantroffen waarden”, zegt Piersma, hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met analytisch chemici van de Universiteit van Athene, het Milieu-instituut in Slowakije en ecotoxicoloog Paola Movalli van Naturalis Biodiversity Center in Leiden deed hij onderzoek naar de leverinhoud van elf volwassen grutto’s uit broedgebieden in de Friese zuidwesthoek. De op zich gezonde dieren waren gedood door roofvogels, een hond of in het verkeer.