Goede voornemens van Statenleden: straks korter vergaderen en een minder dichtgetimmerd coalitieakkoord

Er moet een dun bestuursakkoord op hoofdlijnen komen waardoor er meer ruimte komt voor debat in Provinciale Staten. Dat noemen Statenleden het vaakst als verbeterpunt voor de Friese politiek.

De installatie van Provinciale Staten in maart 2019.

De installatie van Provinciale Staten in maart 2019. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Tegelijk met de verkiezing van het beste Statenlid van Fryslân vroeg het Friesch Dagblad Statenleden ook naar hun mening over het politieke proces in de Staten en hoe dat verbeterd kan worden. Liefst 9 van de 23 Statenleden die de enquête invulden, gaven op deze open vraag aan dat ze graag een minder scherpe scheiding tussen coalitie- en oppositiepartijen zouden zien.

Nieuws

menu