Heeft de vereniging zijn langste tijd gehad? Nee, zegt het Fries Sociaal Planbureau: 'Gooi de vereniging niet weg voor het alternatief zich bewezen heeft'

Misschien zorgen informele verbanden ook wel voor sociale cohesie, maar bestaande verenigingen doen dat sowieso. Alle reden om in te zetten op versterking daarvan, stelt Jesse David Marinus van het Fries Sociaal Planbureau.

De sportkantine kan ook dienen als ontmoetingsplek voor ouderen, zoals hier bij Leeuwarden Zwaluwen.

De sportkantine kan ook dienen als ontmoetingsplek voor ouderen, zoals hier bij Leeuwarden Zwaluwen. Foto: Jacob van Essen

‘Het is denk ik zoeken naar een antwoord op de vraag hoe lang je verenigingen, koste wat het kost, wilt behouden. Misschien is er wel geen toekomst. Stop je dan en investeer je in nieuwe netwerken die voor cohesie zorgen?’

Nieuws

menu