Gemeenteraad geeft groen licht voor stedenbouwkundigplan van omstreden nieuwbouwwijk De Hem in Leeuwarden

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft woensdagavond ingestemd met het stedenbouwkundigplan voor nieuwbouwwijk De Hem.

De Hounspolder bij Goutum

De Hounspolder bij Goutum Foto: FD

Met dit besluit komt een nieuwe woonwijk van vierhonderd woningen bij Goutum, grenzend aan de weidevogelrijke Hounspolder. Wel verschuift De Hem een stuk naar het westen, waardoor de bufferzone tussen de wijk en de polder ongeveer twintig meter breder wordt dan de oorspronkelijke vijftig meter.

Maar daarmee wordt dus niet voldaan aan de bufferzone van driehonderd meter, die volgens een rapport van onderzoeksbureau Altenburg Wymenga nodig is. Doorslaggevend voor deze beslissing is de hoge woningnood in de stad. ,,Er gaat gebouwd worden in onze gemeente. Dat spreekt ons zeer aan’’, zei Sytse Brouwer, fractievoorzitter van coalitiepartij CDA.

Bufferzone

Alleen de oppositiepartijen FNP, Lijst058, Gemeentebelangen en Partij voor de Dieren zijn tegen het plan. Sikko Klaver, raadslid van Gemeentebelangen, diende een motie in om de bouw van De Hem op te schorten. Eerst zou volgens hem de bouw van andere wijken moeten worden voortgezet en ook zou er met enige regelmaat onderzoek moeten worden gedaan naar de woningbehoefte. Pas als die behoefte blijkt, kan De Hem in beeld komen. ,,Maar dan moet wel de driehonderd meter bufferzone worden gerespecteerd’’, benadrukte Klaver.

De motie haalde het niet. ,,We kunnen dit niet uitstellen, want er is schreeuwend behoefte aan woningen’’, zei Frits Rijpma, raadslid van oppositiepartij ChristenUnie.

Toch keek de raad niet alleen maar naar de woningmarkt. ,,Wij vinden dat iedereen een passende woning moet vinden, maar we erkennen ook dat het slechter gaat met de weidevogel’’, zei Sander Douma, raadslid van de grootste coalitiepartij PvdA. De partij diende daarom een motie in om goed in beeld te krijgen hoe het zit met de compensatiegebieden: als een weidevogelgebied mogelijk verloren gaat, dan moet dat gebied ergens anders worden gecompenseerd. Deze motie werd aangenomen.

Zorgplicht

Wethouder Hein de Haan (PvdA) legde uit dat de gemeente een zorgplicht voor de vogels draagt, maar dat de provincie Fryslân wordt betaald om de compensatie te organiseren. Nu gaat het om een kwalitatieve compensatie – er komen minder hectares voor de vogels, maar die zouden kwalitatief beter zijn. ,,De beheerders van de Houn hebben al laten zien dat zij met goed beheer de vogels kunnen laten floreren’’, zei De Haan. ,,De weidevogels zijn een van de belangrijkste uitgangspunten van het plan.’’

De Haan was het daarom ook eens met een derde motie, die werd ingediend door coalitiepartij GroenLinks. Pim Astro, GroenLinks-raadslid, verzocht het college samen met coalitiegenoten PvdA, D66 en het CDA plus oppositiepartijen ChristenUnie en VVD om zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van de bufferzone.

Hierbij zouden de natuurlijke begrenzingen, het waterpeil en het uitgestelde maaien maximaal ingesteld moeten worden op de weidevogel. Bij dit beheer zou ook samenwerking moeten worden gezocht met vrijwilligers. ,,We gaan met de aanwezige expertise de bufferzone zo inrichten, dat de kwaliteit van de Hounspolder behouden blijft’’, stelde De Haan.