Gruttoland van Murk Nijdam uit Wommels blijft voor altijd fûgeltsjelân: 'Wy wolle dat der oer tweintich, tritich jier noch altyd kij molken wurde op dit lân'

Murk Nijdam uit Wommels geeft een geheel eigen definitie aan het begrip fûgeltsjeboer. Bij hem staan de weidevogels centraal en hij boert daar omheen, in plaats van andersom. Met crowdfunding stelt de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân zijn land én zijn werkwijze rond de weidevogels veilig voor de toekomst.

Murk Nijdam (l) en Rendert Algra.

Murk Nijdam (l) en Rendert Algra. Foto: Simon Bleeker

Nu, maart is net een week is gevorderd, zitten er alleen nog een paar ganzen te rillen en is een eendenstelletje voorzichtig een van de vele korven aan het verkennen voor gezinsuitbreiding, maar straks is het hier een leven van jewelste. Dan zijn de grutto’s teruggekeerd naar het weidevogelparadijsje van Murk Nijdam. ,,Ik haw hjir al jierren de measte skriezen fan Fryslân; foarich jier 86 briedpearkes”, zegt hij in al zijn bescheidenheid. ,,Soest sizze kinne dat dit it tichtst besette skriezelân fan de wrâld is.”

Nieuws

menu