Na het uitzonderlijk goede jaar 2021 is het dit jaar weer minder gegaan met de weidevogels. Gruttopaartjes brengen te weinig jongen groot

Na het uitzonderlijk goede jaar 2021 zijn dit jaar weer minder gruttopaartjes en -nesten geteld in Fryslân. Het broedsucces is ook te laag.

Metalen sculptuur van een grutto op het land van Bote de Boer in Tjerkwerd. De Boer doet aan weidevogelbeheer.

Metalen sculptuur van een grutto op het land van Bote de Boer in Tjerkwerd. De Boer doet aan weidevogelbeheer. Foto: Niels de Vries

Dat blijkt uit telgegevens die door vrijwilligers van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW), terreinbeherende organisaties en vogelonderzoeksinstituut Sovon zijn aangeleverd, en die in het maandag in Baaium gepresenteerde Jaarbericht Weidevogels in Fryslân zijn gepubliceerd. Uit de zogenoemde alarmtelrondes is gebleken dat het broedsucces onder de 70 procent lag, wat onvoldoende is om de gruttopopulatie in stand te houden.

Nieuws

menu