Halvering van het aantal runderen in natuurgebieden? Het nut hiervan wordt betwijfeld

Er zijn plannen om de ammoniakuitstoot uit de veehouderij flink te reduceren. Dat zal ook gevolgen hebben voor de rundveestapel. Vee in natuurgebieden hoeft volgens stichting ARK niet onderdeel te zijn van de reductieplannen.

Schotse Hooglanders in het natuurgebied bij De Falom. Op de achtergrond de skyline van Leeuwarden.

Schotse Hooglanders in het natuurgebied bij De Falom. Op de achtergrond de skyline van Leeuwarden. Foto: Rens Hooyenga

Het grootschalig boerenprotest tegen de stikstofplannen laat niemand onberoerd. ARK speelt, als aanjager van wilde natuur, een grote rol om begrazing met natuurlijke kuddes (met koeien en stieren, merries en hengsten in natuurlijke verhoudingen) tot een vertrouwd beeld in Nederland te maken. Met een oplevende, veerkrachtige natuur vol insecten, planten en vogels als resultaat.

Nieuws

menu