Friese CDA-leden hebben harde kritiek op het naar voren schuiven van Wopke Hoekstra als lijsttrekker en de wijziging van het verkiezingsprogramma

Het naar voren schuiven van Wopke Hoekstra als CDA-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen was een onbegrijpelijke zet. De plotselinge wijziging van het verkiezingsprogramma en de campagneslogan was een miskleun die het CDA van de kiezers vervreemdde. Deze kritiek klonk dinsdagavond in Joure op de algemene ledenvergadering van de Friese afdeling van het CDA.

Fractievoorzitter Wopke Hoekstra (CDA) in Den Haag.

Fractievoorzitter Wopke Hoekstra (CDA) in Den Haag. Foto: ANP

De vergadering besprak het kritische evaluatierapport van de commissie-Spies, die concludeerde dat interne kinnesinne, eigenbelang, onderling wantrouwen in de CDA-gelederen en gebrek aan bestuurlijk leiderschap en regie tot de verkiezingsnederlaag hebben geleid. De Friese leden deelden deze kritiek.

Nieuws

menu