Friese CDA-leden hebben harde kritiek op het naar voren schuiven van Wopke Hoekstra als lijsttrekker en de wijziging van het verkiezingsprogramma

Het naar voren schuiven van Wopke Hoekstra als CDA-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen was een onbegrijpelijke zet. De plotselinge wijziging van het verkiezingsprogramma en de campagneslogan was een miskleun die het CDA van de kiezers vervreemdde. Deze kritiek klonk dinsdagavond in Joure op de algemene ledenvergadering van de Friese afdeling van het CDA.

Fractievoorzitter Wopke Hoekstra (CDA) in Den Haag.

Fractievoorzitter Wopke Hoekstra (CDA) in Den Haag. Foto: ANP

De vergadering besprak het kritische evaluatierapport van de commissie-Spies, die concludeerde dat interne kinnesinne, eigenbelang, onderling wantrouwen in de CDA-gelederen en gebrek aan bestuurlijk leiderschap en regie tot de verkiezingsnederlaag hebben geleid. De Friese leden deelden deze kritiek.

Toen Hugo de Jonge, die de lijsttrekkersverkiezing nipt van Pieter Omtzigt won, terugtrad, werd Wopke Hoekstra naar voren geschoven. ,,Hoe kun je nou iemand voordragen die helemaal niet op de lijst stond, die niet gesolliciteerd heeft, die geen proeve van bekwaamheid heeft afgelegd? Hij werd zomaar geparachuteerd”, stelde oud-gedeputeerde Jan Ploeg. ,,Hoe kan een klein groepje dit zomaar besluiten en hoe kan het dat niemand heeft gezegd: wacht eens even. We hebben het te danken aan onze labbekakkerigheid, onze zakkerigheid.”

Partijlid Erik Boekens viel hem bij. ,,Het CDA heeft zich een vreselijke das om de nek gedaan met de wisseling van de lijsttrekker.”

Campagneslogan

Hoekstra veranderde ook de campagneslogan. Die luidde eerst ‘Zorg voor elkaar’ en werd ‘Nu doorpakken’. Afdelingsvoorzitter Theo Joosten, die als lid van de Verenigingsraad de wijziging goedkeurde: ,,Dat motto zou beter bij Hoekstra passen. Het campagneteam heeft het veranderd”, zei hij. ,,Een te klein clubje heeft besloten nieuwe posters te drukken omdat die beter bij de nieuwe lijsttrekker zouden passen.”

Achteraf geeft hij toe dat het geen goede zet was. ,,’Zorg voor elkaar’ is een CDA-motto. ‘Nu doorpakken’ zegt niks, dat moet je altijd, je kunt van alles doorpakken. De lijsttrekker moet passen bij de CDA-leus, en niet andersom. Zomaar de leus veranderen mag niet meer.”

Daar was de vergadering het mee eens.