Harde kritiek op provincie vanwege subsidies musea

De provincie Fryslân heeft kleinere musea geen eerlijke kans gegeven bij de herverdeling van de cultuursubsidies. Dat is een van de verwijten van Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema in een bezwaarschrift aan de provincie. Het museumbestuur betitelt de gang van zaken als ‘misleiding’.

De Spitkeet rondde onlangs de nieuwbouw af.

De Spitkeet rondde onlangs de nieuwbouw af. Foto: Marcel van Kammen

Eind juni maakte gedeputeerde Sietske Poepjes de herverdeling bekend van de Friese cultuursubsidies voor de komende vier jaar. Onder meer De Spitkeet, dat 64.000 euro had aangevraagd, viel buiten de boot.

Het Harkemaster museum is boos over onder meer de uitzonderingspositie voor het Fries Museum. Dat zou meedoen in de reguliere procedure en had ook een aanvraag ingediend, maar bij de presentatie werd duidelijk dat de provincie dat alsnog had veranderd. Het museum mocht drie miljoen euro per jaar behouden zonder dat de subsidie-aanvraag zou worden beoordeeld. Volgens Poepjes was dat omdat het museum anders geen aanspraak zou kunnen maken op extra rijksgeld.

Hadden we dit van tevoren geweten, dan waren we nooit aan deze aanvraag begonnen

Het bestuur van De Spitkeet wijst erop dat daarmee slechts 1,2 miljoen overblijft voor alle andere musea, 72 procent minder dus dan het totaalbedrag van 4,2 miljoen dat aanvankelijk zou worden verdeeld. ‘Daardoor ontstond voor alle andere aanvragen, zonder dat de aanvragers dit wisten, een onmogelijk financieel kader.’ Het museum noemt de gang van zaken ‘zeer kwalijk’ en misleidend.

Ook op andere punten is er harde kritiek op de gang van zaken. Kleine vrijwilligersmusea als De Spitkeet werden op dezelfde manier beoordeeld als de grootste Friese musea. Oneerlijk, vindt De Spitkeet, en ook in strijd met een aangenomen motie in Provinciale Staten. ‘Hadden we dit van tevoren geweten, dan waren we nooit aan deze aanvraag begonnen.’

Onevenwichtig verhaal

Verder wijst De Spitkeet op het hoofddoel van de provincie, dat gesubsidieerde musea het ‘Ferhaal fan Fryslân’ moeten vertellen. Uit de toekenningen – onder meer aan Museum Dr888 en het Eise Eisinga Planetarium – blijkt volgens het museumbestuur dat de provincie dat verhaal wel heel ‘onevenwichtig’ vertaalt. ‘Het verhaal van Fryslân is meer dan kunst en wetenschap.’

Mirjam Pragt van de Museumfederatie Fryslân zei gisteren dat ze niet inhoudelijk op de bezwaren wil reageren, en ook geen beeld heeft van hoe breed die leven onder kleinere musea. Wel wilde ze kwijt dat nodig moet worden nagedacht over wat dat ‘Ferhaal fan Fryslân’ dan inhoudt. ,,Dat hebben we vooraf nooit afgesproken, wát dan het verhaal is.” Een oordeel over de procedure van de provincie wil ze evenwel niet geven.

Gedurende de bezwaarprocedure wil de provincie zelf niet reageren.

Nieuws

menu