Dit artikel is vandaag gratis

De gemeente Harlingen vraagt inwoners om hulp bij het opstellen van een duurzaamheidsagenda

De Noorderhaven in Harlingen. Foto: Joop van der Heide

Harlingen vraagt inwoners om actief mee te denken over de duurzaamheidsagenda van de gemeente. In drie bijeenkomsten, waaronder één digitale, kunnen inwoners meepraten.

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuwe duurzaamheidsagenda. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil doen aan duurzaamheid. De gemeente inventariseert wat er al gedaan is om inzicht te krijgen in de stand van zaken en wat er prioriteit zou moeten krijgen.

Kleine groepen

In september zijn er drie bijeenkomsten. De twee fysieke bijeenkomsten zijn in Midlum en Harlingen. Deelnemers gaan daar in kleine groepen uiteen om over zes duurzaamheidsthema’s te praten. Dit zijn energietransitie, de circulaire economie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en sociale duurzaamheid.

Wethouder Harry Boon wil vooral dat de doelstellingen in de duurzaamheidsagenda realistisch zijn. ,,Niet op basis van wollige visies, maar op basis van ‘handen uit de mouwen’. Het moet passen bij onze inwoners.”

Nieuws

menu