Harlinger stichting SBHH wil meetgegevens uit stad en wad over bodemdaling koppelen

Het meetnet waarmee de bodemdaling door zoutwinning in de Waddenzee wordt bewaakt, moet worden gekoppeld aan het meetnet dat dit jaar in Harlingen is aangelegd. De Stichting Bescherming Historisch Harlingen is hierover in gesprek met Frisia Zout.

Zoutfabriek Frisia Zout aan de Industriehaven in Harlingen.

Zoutfabriek Frisia Zout aan de Industriehaven in Harlingen.

De Harlinger zoutfabriek is eind vorig jaar begonnen met het winnen van steenzout onder het Wad, zo’n drie kilometer uit de kust van Harlingen. Door middel van een meetnet wordt daar de eventuele bodemdaling door winningsactiviteiten in de komende dertig jaar in de gaten gehouden. De nulmeting, die tussen 2018 en 2020 is uitgevoerd, werd vorige week door de Commissie voor de milieueffectrapportage positief beoordeeld.

Nieuws

menu