Heel Twijzel helpt bij de opvang van Oekraïners. 'Wy kinne in diktator net tsjinhâlde, mar wy kinne wol ús bêst dwaan om minsken hjir te helpen.'

Oekraïense vluchtelingen zijn van harte welkom in Twijzel. Het dorp heeft de handen ineengeslagen en stelt het dorpshuis, de gymzaal, het jeugdhonk en de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk (GKV Twijzel) beschikbaar.

Foto van de opvangplek voor vluchtelingen in de Vrijgemaakte kerk in Twijzel. Dominee Jan Jongsma en koster Froukje de Haan zijn de kerkzaal aan het leegruimen.

Foto van de opvangplek voor vluchtelingen in de Vrijgemaakte kerk in Twijzel. Dominee Jan Jongsma en koster Froukje de Haan zijn de kerkzaal aan het leegruimen. Foto: Marcel van Kammen

,,Doe’t de fraach fan de gemeente by ús binnen kaam, binne wy dalik yn aksje kommen. Wy kinne in diktator net tsjinhâlde, mar wy kinne wol ús bêst dwaan om minsken hjir te helpen”, zegt Tjibbe Brinkman, voorzitter van het dorpshuis De Bining en fractielid van de FNP in de gemeenteraad van Achtkarspelen.

Nieuws

menu