Heel veel mensen staan alleen in hun laaggeletterdheid, Harma is er juist open over. 'Bij het zoveelste smoesje dacht ik: dit kan zo niet langer'

Harma Grupstra (50) uit Leeuwarden heeft al haar hele leven moeite met lezen en schrijven. Pas rond haar veertigste kreeg dit probleem een naam: laaggeletterdheid. Daarin is Harma niet alleen.

Harma Grupstra is laaggeletterd en taalambassadeur en helpt de gemeente Leeuwarden met heldere communicatie.

Harma Grupstra is laaggeletterd en taalambassadeur en helpt de gemeente Leeuwarden met heldere communicatie. Foto: Marchje Andringa

In Leeuwarden is volgens onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau 15 procent laaggeletterd. De gemeente probeert het taalgebruik daarom aan te passen.