Heerenveen wil gift bij bijstand toestaan

De gemeente Heerenveen voert een vrijstelling in voor giften tot bij elkaar 1200 euro per jaar voor bijstandsgerechtigden. Nu hebben mensen die een uitkering krijgen de wettelijke plicht om giften te melden, waarna de gemeente een deel van de uitkering kan terugvorderen.

Twee casussen, waarbij mensen 7700 respectievelijk 14.000 euro moesten terugbetalen omdat de familie geregeld boodschappen betaalde, kwamen recentelijk in de media en leidde tot onrust in de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Twee casussen, waarbij mensen 7700 respectievelijk 14.000 euro moesten terugbetalen omdat de familie geregeld boodschappen betaalde, kwamen recentelijk in de media en leidde tot onrust in de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Foto: ANP

De raadsfracties en het college waren het gisteravond in het debat met elkaar eens als, in de woorden van Rixt de Jong (D66), ,,niet het systeem maar de mens voorop staat”. Het college maakt beleidsregels die een maximum van 1200 per jaar als vrijstelling vastleggen, en de uitvoering ervan. Uiterlijk 1 maart ligt het voorstel ter discussie in de gemeenteraad.

Sinds de invoering van de Participatiewet, vijf jaar geleden, moesten 1075 bijstandsgerechtigden een of meerdere keren een bedrag terugbetalen. In totaal vorderde de gemeente 1535 keer een bedrag terug. Vorig jaar ging het om 258 terugvorderingen van 149 unieke personen. Zeven keer werd een bedrag van 10.000 euro teruggeëist.

De overheid is te ver doorgeschoten in wantrouwen jegens de burger

Twee casussen, waarbij mensen 7700 respectievelijk 14.000 euro moesten terugbetalen omdat de familie geregeld een tas boodschappen betaalde, kwamen recentelijk in de media en leidde tot onrust in de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Verschillende raadsfracties vroegen zich af of het er bij de uitvoering van het beleid wel altijd humaan aan toe gaat. Bij de PvdA meldden zich de afgelopen weken twintig mensen die niet naar het gemeentehuis durven komen omdat ze zich geschoffeerd of respectloos bejegend voelen. Dimph van Ruth (SP) haalde een voorbeeld aan van een vijftienjarige die zich moest verantwoorden wat hij met zijn eigen verdiende geld deed, omdat zijn moeder in de bijstand zit.

Wantrouwen

Diverse fracties wezen erop dat het uitkeringsstelsel gebaseerd lijkt op wantrouwen. Retze van der Honing (GroenLinks): ,,De overheid is te ver doorgeschoten in wantrouwen jegens de burger.”

Elly Bijlsma (Gemeentebelangen) vulde aan: ,,De boargers stean altyd al 1-0 achter tsjin de almachtige oerheid.”

Van der Honing hamerde erop dat het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie openbaar moet worden gemaakt. Die oordeelde dat het terugvorderen van de 14.000 euro onrechtmatig was. ,,Commissies oordelen in de praktijk altijd in het voordeel van de vorderende overheid. Wij willen weten wat de overwegingen waren.”

Wethouder Hedwich Rinkes zei dat dit advies niet openbaar mag worden, omwille van de privacy. ,,Ook als we zaken weglaten, zit er een herleidbaarheid in.”

Ook het besluit van het college om het advies op te volgen blijft geheim, als het aan het college zelf ligt. Van der Honing: ,,Het is baarlijke nonsens dat we ook het collegebesluit niet mogen krijgen.”

Nieuws

menu