Polder De Hege Warren wordt een waterrijk gebied. Zo worden de meeste doelstellingen in het veengebied gehaald

Veenweidepolder de Hege Warren krijgt moerasnatuur, nieuwe vaarverbindingen voor de recreatievaart, en open water voor wateropslag en recreatie.

De Hegewarren wordt een waterrijk gebied, wat Wetterskip Fryslân, de gemeente Smallingerland en Gedeputeerde Staten betreft. Provinciale Staten stellen een besluit nog uit.

De Hegewarren wordt een waterrijk gebied, wat Wetterskip Fryslân, de gemeente Smallingerland en Gedeputeerde Staten betreft. Provinciale Staten stellen een besluit nog uit. Foto: Provincie Fryslân

De partijen die betrokken zijn bij de toekomstschets van het gebied laten de zogeheten ‘Open en Natuurlijk’-variant verder uitwerken. De bodem van de veenweidepolder in Het Lage Midden van Fryslân zakt ieder jaar door veeninklinking verder in. Daardoor wordt het steeds lastiger de polder bij Oudega (Sm) goed te beheren. Ook komt er CO2 vrij bij veendaling.

Nieuws

menu