Hekken en controleurs zijn duur. Met de huidige coronaregels kunnen kleinschalige evenementen als Muziek vanaf het Centrium in Koudum niet doorgaan

De Vereniging Dorpsbelangen Koudum schreef een brief aan minister-president Mark Rutte, en de ministers Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus. De Centrum Commissie van het dorp wil dat de strenge toegangseisen vervallen bij kleinschalige, openbaar toegankelijke evenementen in de buitenlucht. Anders kunnen dorpsfeesten als deze niet doorgaan.

Haven van Koudum.

Haven van Koudum. Foto: Shutterstock

Langzaam gaan we weer terug naar het oude leven. Gelukkig. Dan kunnen wij als Centrum Commissie in Koudum weer plannen gaan maken om kleinschalige evenementen, zoals ‘Muziek vanaf het Centrium” - het mooie muziekpodium in het hart van het dorp, te gaan organiseren.

Maar voorlopig kan dat nog niet. Want de overheid (rijk en gemeente) eisen dat organisatoren van evenementen mensen toetsen op óf voldoende gevaccineerd zijn óf een negatieve testuitslag van maximaal veertig uur oud.

Weinig tot geen besmettingsgevaar

Normaal gesproken organiseren wij die kleinschalige evenementen op het muziekpodium dat staat op een openbaar plein, waar dan enkele tientallen tot misschien iets meer dan honderd bezoekers op afkomen. Het plein – in de buitenlucht dus - is dusdanig dat die bezoekers niet op elkaar gepakt hoeven te staan, maar er voldoende tussenruimte tussen de mensen is. Dus weinig tot geen besmettingsgevaar. Want ook – zoals gesteld - is het evenement in de buitenlucht, waarover wij vaak te horen hebben gekregen dat daar nauwelijks kans op besmetting is.

Als wij moeten gaan controleren, dan zullen we hekken en controleurs in moeten gaan huren. Dan is het (doorgaans beperkte) budget van gulle gevers (voor de bezoeker is het gratis) al op. En dus kunnen we de artiesten niet meer betalen. Artiesten, die het het afgelopen jaar toch al moeilijk genoeg hebben gehad.

Niet te organiseren

U zult begrijpen dat wij op die manier niet van dit soort kleinschalige evenementen kunnen organiseren. Dat is uitermate jammer voor de artiesten, voor de bewoners van Koudum (zeker zij met een smalle beurs of zij die qua leeftijd geen bezoek aan een betaald festival kunnen brengen), en ook voor de toeristen waarvan Koudum het in de zomer moet hebben.

Wij vragen u dringend die strenge toegangseisen niet te laten gelden bij de kleinschalige, openbaar toegankelijke evenementen in de buitenlucht, die wij op onze manier organiseren. Dus met voldoende afstand tussen de mensen. Wij hebben voldoende verantwoordelijkheidsbesef om – als het toch te druk zou worden - maatregelen te nemen. En eventueel het evenement stil te leggen.

Niet de enige

Wij denken dat wij niet de enige zijn in het land bij wie de organisatie van dit soort kleinschalige evenementen gefrustreerd wordt of helemaal niet door kan gaan vanwege te strenge toegangseisen.

Wij verzoeken u dringende hiervoor een aparte regeling ontwerpen.

Rob Goedhart, namens Centrium Commissie van Vereniging Dorpsbelangen Koudum