Ambitieuze plannen voor de oude watertoren in Lippenhuizen: die krijgt een metamorfose tot eet- en logeerplek

De monumentale watertoren van Lippenhuizen krijgt een nieuwe bestemming als eet- en slaapgelegenheid. De nieuwe eigenaren van de ruim 44 meter hoge toren aan de oostkant van het dorp hebben hiervoor ambitieuze verbouwingsplannen voor ogen. Dat bleek donderdagmiddag bij een vergadering van welstandsadviescommissie Hûs en Hiem.

De watertoren van Lippenhuizen krijgt een herbestemming.

De watertoren van Lippenhuizen krijgt een herbestemming. Foto: Jilmer Postma

De watertoren werd in 2019 aangekocht door een jong stel uit Groningen, dat nu tijdelijk in een caravan op het terrein woont om op woonkosten te besparen. Uit alles blijkt dat de nieuwe eigenaren moesten schipperen met keuzes en financiële afwegingen, maar ook dat ze alles op alles zetten om hun droom te realiseren.

Op de begane grond van de watertoren moet een bistro met terras komen en op de tweede verdieping een Bêd & Brochje met vier kamers. Op de derde verdieping komt een woongedeelte en op de vierde een vergaderzaal. Het grote betonnen waterbassin bovenin de toren blijft voorlopig onaangeroerd. Het bestaande leidingwerk en de trap worden als decoratie intact gehouden, en er komt een glazen plaat over het metersdiepe keldergat.

Consistente visie

Drie van de vier gevels van de toren blijven nagenoeg onaangetast en dus op enkele smalle ramen na hermetisch gesloten, maar aan de achterzijde van de watertoren worden boven elkaar drie grote openingen in het metselwerk gezaagd. Op de begane grond wordt hiermee een pui gecreëerd naar een buitenterras met uitzicht op de weilanden. Op de tweede en derde verdiepingen komen op die plekken inpandige balkons voor zowel de Bêd & Brochje als het woongedeelte.

De plannen zijn weliswaar niet in één keer te realiseren, maar er is wel een consistente visie neergezet, zo oordeelt de commissie. „We geven een compliment aan de architect en de opdrachtgevers voor de manier waarop zo’n rijksmonument stapsgewijs een nieuw leven krijgt.”

Wel zijn er zorgen of de balkons voor voldoende daglicht zullen zorgen in het gebouw. De commissie adviseert om nog goed na te denken over een verlichtingsplan.

Het grootste struikelblok is of de materiaalkeuze zich wel goed verhoudt tot de monumentale waarde. De commissie vindt bijvoorbeeld dat bij de inpandige balkons staal en aluminium niet door elkaar moet worden gebruikt, en zal in haar schriftelijke advies aan de gemeente voor meer consistentie in het bouwplan pleiten. Ook zijn er vragen over het gebruik van glaswol als isolatiemateriaal, dat door een duurzamer alternatief als hennep of schapenwol kan worden vervangen.

Typerende ontwerpstijl

De watertoren van Lippenhuizen werd in 1932 gebouwd in zakelijk-expressionistische stijl. Omdat vooroorlogse watertorens in de typerende ontwerpstijl van het toenmalige waterleidingbedrijf Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden (IWGL) een zeldzaamheid zijn geworden, is de toren samen met het toegangspoortje aangemerkt als rijksmonument.

De watertoren is al lange tijd buiten gebruik en werd in 2019 door waterbedrijf Vitens verkocht. Vorig jaar ging de gemeente Opsterland akkoord met een bestemmingswijziging. De gemeente zal na het schriftelijke advies van Hûs en Hiem besluiten over het verlenen van een bouwvergunning.