De herverdeling van het rijksgeld benadeelt tot 2025 geen enkele gemeente, belooft het ministerie van Binnenlandse Zaken

Per 2023 wordt het budget dat gemeenten van het rijk krijgen voor het uitvoeren van hun taken op een andere manier verdeeld. Geen enkele gemeente gaat er door de invoering van het nieuwe verdeelmodel tot 2025 financieel op achteruit, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Vereniging voor Friese Gemeenten luidt samen met haar Groningse collega de noodklok over de door het Rijk geplande herijking van het gemeentefonds.

De Vereniging voor Friese Gemeenten luidt samen met haar Groningse collega de noodklok over de door het Rijk geplande herijking van het gemeentefonds. Foto: Shutterstock

Er wordt sinds 2018 gesproken over een nieuw verdeelmodel. Het huidige model dateert grotendeels uit 1997. Sindsdien hebben gemeenten er veel taken bijgekregen, zeker sinds 2015 toen gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg en de zorg voor ouderen. Het huidige model doet ‘onvoldoende recht aan de ontwikkelingen in de uitgaven van gemeenten in het sociaal domein van de afgelopen jaren’, schrijft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Nieuws

menu