Het ABC van stikstof. Wat is het ammoniakgat en de kritieke depositiewaarde?

In het stikstofdebat komen nogal wat termen voorbij die niet voor iedereen meteen duidelijk zijn. Wat betekenen die woorden? Een ABC.

Schematische weergave van stikstofdioxide.

Schematische weergave van stikstofdioxide. Illustratie: Shutterstock

Ammoniak De verbinding van stikstof (N2) en waterstof (H). Ontstaat onder meer als dieren eiwitten eten.

Nieuws

menu