De zandduinen op het Aekingerzand stuiven bijna niet meer: hier zie je wat stikstof met kwetsbare natuur doet

Het kabinet presenteert vrijdag de eisen voor stikstofreductie rond Natura 2000-gebieden. Het Aekingerzand onder Terwisscha is zo’n kwetsbaar natuurgebied dat dreigt te verdwijnen. Decennia van stikstofneerslag zorgen voor onwenselijke verrijking en verzuring van de schrale zandgrond. Mos, gras, braam en berk nemen het heidelandschap over.

Stuifduinen op het Aekingerzand. De vermossing is het gevolg van stikstofdepositie.

Stuifduinen op het Aekingerzand. De vermossing is het gevolg van stikstofdepositie. Foto: Wybe Fraanje

,,Kijk, zo hoort het: een wandelend duin dat door de wind door het landschap beweegt als het ware.” Lysander van Oossanen, boswachter publiek van Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold, is uit zijn fourwheeldrive gestapt om te laten zien hoe stuifzandgebied Aekingerzand aan verandering onderhevig is.

Nieuws

menu