Het in 1913 aangelegde Julianapark in Bolsward is strak én grillig tegelijk en voor veel inwoners een rustpunt in het groen | Het stadspark

Het Friesch Dagblad portretteert deze zomer elke week een Fries stadspark. In de eerste aflevering aandacht voor het Julianapark van Bolsward.

De langwerpige borders en waterpartij in het Julianapark in Bolsward.

De langwerpige borders en waterpartij in het Julianapark in Bolsward. Foto: Niels de Vries

Het Julianapark in Bolsward is aangelegd in 1913 op initiatief van het Old Burger Weeshuis en het Sint Anthonygasthuis. Ze schonken het park aan de gemeente Bolsward ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van de bevrijding van de Franse overheersing.

Het park is aangelegd door de firma Wybren Krijns & Co. uit Joure, naar een ontwerp van tuinarchitect M. Meijer. Meijer combineerde verschillende tuinstijlen, waardoor het park veel variatie kent. Vanaf de monumentale ingangspartij aan de Snekerstraat leidt een door knotiepen geflankeerde laan naar een langwerpige waterpartij en strak vormgegeven gazons en bloemenborders.

Schuin achter het water ligt een ‘rotonde’ waar verschillende wandelpaden samenkomen. Hierachter ligt het landschappelijke deel van het park met slingerpaden, grillig aangelegde borders en een natuurlijk ogende vijver.

Muziekkoepel

Centraal in het park staat op een kleine verhoging een muziekkoepel uit 1922, die in het verleden ook is gebruikt als volière. Het park onderging in de loop van de tijd vaker veranderingen, bijvoorbeeld op de plaats van het rosarium. Daar lag in de jaren zeventig een midgetgolfbaan.

Zes jaar geleden verklaarde de gemeente Súdwest-Fryslân het Julianapark na zonsondergang tot verboden gebied vanwege aanhoudende geluidsoverlast en vernielingen. Na enige tijd kon de maatregel worden opgeheven en waren de Bolswarders ook ’s avonds weer in het park welkom.