Het in 1913 aangelegde Julianapark in Bolsward is strak én grillig tegelijk en voor veel inwoners een rustpunt in het groen | Het stadspark

Het Friesch Dagblad portretteert deze zomer elke week een Fries stadspark. In de eerste aflevering aandacht voor het Julianapark van Bolsward.

De langwerpige borders en waterpartij in het Julianapark in Bolsward.

De langwerpige borders en waterpartij in het Julianapark in Bolsward. Foto: Niels de Vries

Het Julianapark in Bolsward is aangelegd in 1913 op initiatief van het Old Burger Weeshuis en het Sint Anthonygasthuis. Ze schonken het park aan de gemeente Bolsward ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van de bevrijding van de Franse overheersing.

Nieuws

menu