Het Tempeltje van Ids staat te verrotten

Het ‘Tempeltje van Ids Willemsma’ op de zeedijk bij Marrum is hoognodig aan onderhoud toe. Als er niets gebeurt, kan het over een jaar of vier worden gesloopt.

Het kunstwerk van Ids Willemsma op de zeedijk bij Marrum. Foto: Marchje Andringa

Het kunstwerk van Ids Willemsma op de zeedijk bij Marrum. Foto: Marchje Andringa

De kunstenaar komt niet heel vaak bij zijn beeldbepalende kunstwerk op de dijk, maar fietste er deze zomer langs met z’n fietsvrienden. Hij schrok van de onderhoudstoestand van het bouwwerk. ,,De peallen ruskje hielendal troch. Allegear fan dy geswellen: izerrot”, aldus Willemsma. ,,As se it bewarje wolle, dan moatte se der wat oan dwaan, oars is it mei fjouwer jier wei.”

Willemsma maakte Het Dienblad , zoals het tempeltje officieel heet, in opdracht van het Zeewerend Waterschap ter gelegenheid van het op deltahoogte brengen van de Friese zeekering.

Pilaren

Het kunstwerk bestaat uit een dak dat rust op twaalf pilaren die de twaalf provincies voorstellen. Op het dak ligt tweehonderd ton klei met daarop hetzelfde gras als op de dijk. De hoogte van het tempeltje is gelijk aan de hoogte van de vroegere zeedijk. Het werd in 1993 geplaatst, maar is voor zover Willemsma weet niet onderhouden. ,,Der is in kear wat ferve ûnder de pilaren smard.”

As se it bewarje wolle, moatte se der wat oan dwaan, oars is it mei fjouwer jier wei

Jelle Arjaans, die namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân zit, vindt het beschamend dat er niet meer aandacht is voor de onderhoudstoestand van wat toch echt een monument is. ,,Njonkelytsen hat dit keunstwurk echt in plak fertsjinne yn it Fryske kultuerlânskip.”

Als hij langs de dijk komt, zijn er altijd wel een paar mensen te vinden bij het tempeltje. Vooral wanneer het gemaal Vijfhuizen klaar is en ook veel nieuwsgierigen trekt, kan het maar zo zijn dat het monument weer meer bezoekers trekt.

Zoute lucht

Toen hij onlangs met Willemsma sprak over de onderhoudstoestand is hij meteen gaan kijken en hij is het met de kunstenaar eens dat het zo niet langer kan. Het ijzerwerk is waarschijnlijk gaan rotten vanwege de zoute lucht. ,,Ik freegje my ek ôf wêrom’t der sa lang neat oan dien is. Dit is hiel kwetsber gebiet.” Hij is van mening dat Wetterskip Fryslân sowieso meer aandacht moet hebben voor cultuurhistorische bezittingen.

Arjaans heeft onlangs vragen gesteld en het Dagelijks Bestuur heeft toegezegd uit te zoeken hoe het zit met het onderhoud.

Nieuws

menu