Het Zingen voor je leven-koor in Heerenveen biedt mensen die met kanker te maken hebben (gehad) al vijf jaar troost en verbinding

Afleiding, troost en verbinding bieden aan mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben (gehad). Dit is de gedachte achter het Zingen voor je leven-koor in Heerenveen dat nu vijf jaar bestaat.

Sjoerd van Dijk (zittend) wordt toegezongen door zijn koorgenoten.

Sjoerd van Dijk (zittend) wordt toegezongen door zijn koorgenoten. Foto: Simon Bleeker

Sjoerd van Dijk weet eigenlijk niet goed wat hij moet zeggen. Zo overdonderd is de Heerenvener door alles wat hem vanochtend overkomen is. Kort na binnenkomst in cultuurcentrum De Rinkelbom werd hij door Cora Honing – voorzitter van Stichting Kanker in Beeld – benoemd tot ambassadeur van de organisatie die het gedachtegoed van Zingen voor je Leven de voorbije twee decennia over heel Nederland uitrolde. ,,En dernei ha‘k ek noch in moaie oarkonde krigen.”

Nieuws

menu