Het aantal basisscholen in Fryslân holt hard achteruit door fusies en sluitingen: 18 procent daling in tien jaar tijd en het zou zomaar kunnen dat er nog meer scholen verdwijnen

Het aantal basisscholen in Fryslân loopt sterk terug. Dat blijkt uit cijfers van DUO. Van de 484 scholen die er in 2012 nog waren, bestonden afgelopen schooljaar nog maar 395: een daling van meer dan 18 procent.

Leerlingen van cbs De Oerdracht in Exmorra maken in juli van dit jaar de deur van het schoolgebouw dicht met een eigen sleutel.

Leerlingen van cbs De Oerdracht in Exmorra maken in juli van dit jaar de deur van het schoolgebouw dicht met een eigen sleutel. Foto: Simon Bleeker

De trouwe krantenlezer komt ze ieder jaar wel tegen: berichten over basisscholen die vanwege teruglopende leerlingenaantallen de deuren moeten sluiten. Soms blijft het onderwijs in wijk of dorp (nog even) bestaan via een extra vestiging van de school waarmee gefuseerd wordt, maar meestal verliest het gebouw voorgoed zijn functie. Dat laatste gebeurde deze zomer in onder anderen Exmorra, Spannum en Oosterzee.

Nieuws

menu