Het achterhoedegevecht van de dorpsschool

We doen er in Fryslân alles aan om kleine dorpsscholen te behouden, maar Pyt Sybesma en Willem Reitsma - vorige maand gepensioneerd bij CBO Noardwest Fryslân - wensen het Friese basisonderwijs meer ambitie toe. ,,Mei grutte yntegrale bernesintra kieze wy foar de takomst.”

Willem Reitsma (links) en Pyt Sybesma nemen afscheid van het Friese basisonderwijs.

Willem Reitsma (links) en Pyt Sybesma nemen afscheid van het Friese basisonderwijs. Foto: Marchje Andringa

Toen Pyt Sybesma en Willem Reitsma (beiden 65) eind jaren zeventig/begin jaren tachtig als leerkracht begonnen in respectievelijk Sneek en Deinum, was het basisonderwijs in Fryslân nog één grote lappendeken. Van schaalvergroting was nog geen sprake.