Het formatieproces in Achtkarspelen: een gemiste kans | Opinie

Het formatieproces in Achtkarspelen verdient bepaald geen schoonheidsprijs, vindt PvdA-fractievoorzitter Hink Speulman. Openheid was ver te zoeken.

Gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost.

Gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost. Foto: Marcel van Kammen

Sinds de invoering van de dualisering – alweer twintig jaar geleden – zijn er steeds meer gemeenteraden die kiezen voor een transparant en open proces van coalitievorming na de raadsverkiezingen. Zo niet Achtkarspelen. Hier doen we het ook in 2022 nadrukkelijk zoals het altijd gebeurde: schimmig en achter gesloten deuren. Ook nu hebben de partijen die zijn buitengesloten van de onderhandelingen (CU, PvdA, GroenLinks, PVV en FvD) geen enkel zicht op de opdracht van de (in-)formateur, vindt er geen tussentijdse rapportage plaats, ontbreekt openheid en transparantie, en krijgen de ideeën en wensen die binnen de raad leven voor een beter bestuur, voor meer democratie en zeggenschap en voor het gezamenlijk (‘raadsbreed’) formuleren van onderwerpen en thema’s die de komende vier jaar moeten worden opgepakt geen ruimte.

Nieuws

menu