Het gaat nog steeds niet goed met de grutto’s, kieviten en scholeksters, maar er is ook herstel te zien, vertelt de evaluatie van het Fries weidevogelbeleid die dinsdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer

Het gaat nog steeds niet goed met de weidevogels in Fryslân, maar op plekken waar agrarisch natuurbeheer de norm is valt ook herstel te zien. Dat blijkt uit de evaluatie van het Fries weidevogelbeleid 2014-2020, die dinsdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Grutto in kruidenrijk grasland.

Grutto in kruidenrijk grasland. Foto: Jan Spoelstra

De Friese weidevogelbeschermers die naar Den Haag afreizen zien kansen om de weidevogels in Nederland te behouden. Ze staan achter het Aanvalsplan Grutto en doen een oproep aan de Kamerleden om dat initiatief een kans te geven om zich de komende jaren te bewijzen.

Nieuws

menu