Het is erg heet, maar met genoeg water is de Spulwike aan haar vijftigste editie begonnen. 'Tiisdei komt de brânwacht mei in protte wetter.'

De tropische temperaturen leiden op veel plekken tot voorzorgsmaatregelen. De traditionele Spulwike, die het vijftigjarig bestaan viert, gaat tot grote blijdschap van kinderen en begeleiders gewoon door. ,,It is dit jier belangryk dat der in soad spultsjes binne mei wetter.”

In Easterlittens sprongen de deelnemers van de Spulwike in de Franekervaart om afkoeling te verzoeken.

In Easterlittens sprongen de deelnemers van de Spulwike in de Franekervaart om afkoeling te verzoeken. Foto: Simon Bleeker

Op het sportveld van Easterwierrum, vlak naast dorpshuis De Tysker, klinkt een Friestalige versie van de Kinderen voor Kinderen-klassieker ‘Op een onbewoond eiland’. Het lied wordt enthousiast meegezongen door de tientallen kinderen die zich op het sportveld hebben verzameld voor de Spulwike, de activiteitenweek waarmee traditiegetrouw in Easterwierrum, Easterlittens en Weidum de zomervakantie wordt ingeluid en die dit jaar vijftig jaar bestaat.

Nieuws

menu