Het kabinet haalt het stikstofdoel in de landbouw voorlopig niet, stelt het Planbureau

Het kabinet haalt voorlopig het doel om in 2030 de stikstofuitstoot rond natuurgebieden drastisch te verminderen niet. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende dat de uitstoot van de stikstofverbinding ammoniak - voor het grootste deel afkomstig van de landbouw - te hoog blijft.

Koeien in een stal van een melkveebedrijf in Koudum, archieffoto van augustus 2022.

Koeien in een stal van een melkveebedrijf in Koudum, archieffoto van augustus 2022. Foto: ANP

Het totale reductiedoel voor de landbouw is een stikstofkrimp van 41 procent in 2030 ten opzichte van 2019. De landbouw moet in de komende zeven jaar de ammoniakuitstoot nog zeker met 18 tot 33 kiloton extra verlagen om het doel te halen, meldt het PBL. Het kabinet wil dat het aangekondigde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) dit gat overbrugt, maar deze plannen waren nog niet concreet genoeg voor het planbureau om door te rekenen.