Het klimaat verandert, en daarmee ook het imkeren: de winters zijn zachter en de lentes komen vroeger. De bijen lijken in Fryslân merendeels de milde winter wel goed doorgekomen te zijn

Door de hoge temperaturen begint de lente – en daarmee het bijenseizoen – dit jaar vroeg. Imkers doen hun bijenkasten nu al open om te kijken hoe de bijenvolken de winter hebben doorstaan. ,,Je moet niet denken: het komt wel goed, ik kijk er in april wel in. Dat is voor sommige volken veel te laat.”

Een bijenvolk in een kijkkast.

Een bijenvolk in een kijkkast. Foto: ANP

Robin Gosliga uit Nijega is zo’n dertig jaar imker en heeft ruim tachtig bijenvolken. Hij schat dat hij ongeveer 10 procent van zijn bijen deze winter is kwijtgeraakt – ongeveer het landelijke gemiddelde. ,,Ik ben zeker niet ontevreden”, zegt Gosliga. ,,Sommige imkers zijn 60 procent kwijt, sommige alles, sommige bijna niks. Het is heel wisselend.”