Het moet weer over taal en rekenen gaan op school. 'Je mag natuurlijk nooit tevreden zijn als 18 procent van de 15-jarigen met een te laag taalniveau van school dreigt te komen'

Taal en rekenen moeten ook in alle andere vakken op school nadrukkelijk aan de orde komen en lerarenopleidingen moeten een verplichte eindtoets instellen voor studenten. Met deze adviezen wil de Onderwijsraad het taal- en rekenniveau opschroeven.

Een kind maakt rekensommen.

Een kind maakt rekensommen. Foto: ANP

De Tweede Kamer had de Onderwijsraad om advies gevraagd na alarmerende berichten over de vaardigheden van de leerlingen.

Nieuws

menu