Taal en rekenen moeten over vijf jaar weer op niveau zijn, maar is dit voor scholen wel bij te benen?

Met meer focus op taal en rekenen, goede leerkrachten en stabiliteit kunnen scholen het onderwijsniveau opkrikken. Maar er is meer nodig. De agenda is overvol, met alle andere verplichtingen en activiteiten, benadrukken schooldirecteuren in het Friese basisonderwijs.

Scholen moeten meer tijd besteden aan taal en rekenen, maar de agenda loopt ook vol met activiteiten onder lestijd, zoals hier in schouwburg de Lawei in Drachten waar leerlingen acrobatenles krijgen.

Scholen moeten meer tijd besteden aan taal en rekenen, maar de agenda loopt ook vol met activiteiten onder lestijd, zoals hier in schouwburg de Lawei in Drachten waar leerlingen acrobatenles krijgen. Foto: Jilmer Postma

Al jaren gaat de leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs achteruit. Deze week verschenen de resultaten van het PIRLS-onderzoek dat in meer dan vijftig landen is afgenomen. Daaruit blijkt dat Nederlandse kinderen het voor het eerst slechter doen dan kinderen in (vijftien) andere westerse landen. Zowel de leesvaardigheid als het leesplezier nam in Nederland af.