Het goede of het foute doen en de grote consequenties van die keuzes: het verhaal van oud-burgemeester Paul Marinus van Baerdt van Sminia is tijdloos

Na drie coronajaren klinken donderdagavond weer kinderstemmen tijdens de herdenking van de op 15 april 1945 gefusilleerde burgemeester van Uteringadeel Paul Marinus van Baerdt van Sminia in de Doelhôftsjerke in Aldeboarn. ,,Dit ferhaal leart bern dat de line tusken goed en kwea soms flintertin is.”

Lykele van der Ven vertelt over het gedenkraam ter nagedachtenis aan de in de oorlog gefusilleerde burgemeester Paul Marinus van Baerdt van Sminia.

Lykele van der Ven vertelt over het gedenkraam ter nagedachtenis aan de in de oorlog gefusilleerde burgemeester Paul Marinus van Baerdt van Sminia. Foto: Jilmer Postma

Basisscholen cbs de Finne en obs de Boarne adopteerden het gedenkraam dat in 1948, drie jaar na de dood van Van Baerdt van Sminia, in de kerk geplaatst is. Sinds 2006 houden de groepen 7 en 8 een herdenking in de kerk op of rond 15 april.