Hoe pak je de draad weer op als je kind uit huis wordt geplaatst? Moeder Naomi: 'Tuurlijk was ik boos, maar nu ervaar ik het echt als een veilig hekje'

De jeugdzorg wil zo min mogelijk uithuisplaatsingen uitvoeren. Zo moet er begin volgend jaar een vernieuwde richtlijn komen met onder andere bredere aandacht voor het voorkómen van uithuisplaatsingen, en meer focus op het samen beslissen met ouder en kind. Hoe gaat het in de praktijk? Het Friesch Dagblad loopt een dag mee met jeugdbeschermers Evelyn en Froukje van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid in Fryslân en spreekt met cliënte Naomi.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie. Foto: Shutterstock

Uithuisplaatsingen komen pas als allerlaatste maatregel in beeld: soms als jarenlange hulpverlening niet heeft geholpen. ,,De weg ernaartoe vergt heel veel overleg en afwegingen”, vertellen Evelyn en Froukje. ,,En ik moet er ook zelf achter staan, anders kan ik het niet uitvoeren.”

Nieuws

menu