Wim Schuurman uit Wytgaard onderzocht zijn familiegeschiedenis: 'De goede âlde tiid, sizze wy wolris. No, hâld mar op. Klearebarre earmoed wie it'

Wim Schuurman (54) uit Wytgaard maakte aan de hand van zijn stamreeks een reis naar het verleden. Zijn observaties legde hij met vaardige pen vast in een vrolijk boekwerk. Hoe verleden en heden bij elkaar komen op Brún Peerdsje.

Wim Schuurman met zijn boek Stamboom Miedema Schuurman. Op de achtergrond de landerijen ten zuidwesten van Wytgaard. In vroeger tijden lagen hier de boorden van de Middelzee.

Wim Schuurman met zijn boek Stamboom Miedema Schuurman. Op de achtergrond de landerijen ten zuidwesten van Wytgaard. In vroeger tijden lagen hier de boorden van de Middelzee. Foto: Marchje Andringa

Vroeger, zegt Schuurman, zag je mensen, meestal mannen van een zekere leeftijd, diep weggedoken in bibliotheken en gemeentelijke archieven naar sporen van hun verleden zoeken. Leve het internet! De Wytgaardster, voormalige sportcolumnist van deze krant ( De Skuur ), kreeg praktisch alle informatie in hapklare brokken via de mail opgediend. „It is sa maklik. Ik leau dêrom fêst dat genealogy yn de takomst in geweldige flecht nimme sil.”

Nieuws

Meest gelezen