Dilemma: het werk van het waterschap wordt duurder, maar hoeveel extra belasting kan het Wetterskip nog van boeren en burgers vragen?

De financiën, de hoge schuldenlast en belastingen zijn al jaren een heet hangijzer in het bestuur van Wetterskip Fryslân. Hoe houden we de stijgende kosten voor de kerntaken in bedwang, en wat kunnen we nog van de burger vragen?

Hoog water in de polder bij Spannenburg. Het beheer van het watersysteem (de dijken, gemalen en andere kunstwerken voor polderpeilbeheer) kost Wetterskip Fryslân steeds meer.

Hoog water in de polder bij Spannenburg. Het beheer van het watersysteem (de dijken, gemalen en andere kunstwerken voor polderpeilbeheer) kost Wetterskip Fryslân steeds meer. Foto: Niels de Vries

De kosten van het waterbeheer moeten in rekening worden gebracht bij degene voor wie ze worden gemaakt, vindt Lagere Lasten Burger (LLB). ,,Wij financieren nu ook mee aan taken die door het rijk betaald zouden moeten worden”, zegt lijsttrekker Otto van der Galiën.