Friezen hebben grote waardering maar ook flinke zorgen over natuur, landschap en biodiversiteit in Fryslân

Veel mensen genieten dagelijks van de Friese natuur, het landschap en de biodiversiteit. Zorgen zijn er ook, blijkt uit onderzoek van Planbureau Fryslân. Is er wel voldoende bescherming? Welke vorm van energieopwekking spreekt het meeste aan? En hoe beperken we de stikstofuitstoot? Planbureau Fryslân zette een vragenlijst uit onder zijn vaste panel, 3039 (43 procent) leden vulden die in.

Akkers met wintergraan met op de achtergrond het dorp Holwerd, vastgelegd vanaf de waddendijk waar de beelden 'Wachten op hoog water' staan van Jan Ketelaar.

Akkers met wintergraan met op de achtergrond het dorp Holwerd, vastgelegd vanaf de waddendijk waar de beelden 'Wachten op hoog water' staan van Jan Ketelaar. Foto: Jan Spoelstra

Landschap of natuur?