Hogere brug of aquaduct is mogelijk bij Ald Skou

De brug over het Prinses Margrietkanaal bij Ald Skou wordt mogelijk vervangen door een aquaduct of een brug die twee meter hoger is dan de huidige brug. De derde optie is een brug die vergelijkbaar is met de huidige oeververbinding.

De brug over Prinses Margriet kanaal bij Ald Skou.

De brug over Prinses Margriet kanaal bij Ald Skou. Foto: Simon Bleeker

Dat bleek gisteravond op de online informatieavond over de drie opties die Rijkswaterstaat samenstelde op basis van de input die omwonenden in februari van dit jaar gaven. Zo’n zestig personen keken mee met de presentatie. In februari waren er 45 mensen op de fysieke brainstormavond.

Naast een aquaduct werd een brug van 7,40 meter voorgesteld, en een brug van 9,10 meter. Die laatste zal voor de containervaart niet meer omhoog hoeven, maar de toeristische staandemastvaart maakt met name in de zomer een aanzienlijk groter deel uit van het vaarverkeer. Daarvoor zal de brug geregeld geopend moeten worden.

Wordt op de plek van de huidige brug gebouwd, moet er een oplossing komen in de vorm van een noodbrug of een pont

Het zoekgebied voor de nieuwe brug loopt vanaf de plek waar ooit de oude brug lag, waar het kanaal, de Boarne en de Kromme Knilles samenkomen, tot aan de boerderij die zuidelijk van de huidige brug ligt. Eén deel van dat zoekgebied valt hoogstwaarschijnlijk af omdat daar twee woonhuizen zouden moeten wijken. Als er gebouwd gaat worden op de oude locatie of de meest zuidelijke, zal de huidige brug tijdens de nieuwbouw gewoon nog dienst kunnen blijven doen. Wordt op de plek van de huidige brug gebouwd, moet er een oplossing komen in de vorm van een noodbrug of een pont.

Nadeel

Het noordelijkste deel van het zoekgebied heeft echter als nadeel dat er tijdens de bouw grote invloed is op de bestaande bebouwing en hotel Oude Schouw. Het zuidelijkste deel heeft als nadeel dat het traject door boerenland, deels ganzenfoerageergebied, loopt. Ook moet de weg Akkrum-Jirnsum voor een groot deel verlegd worden. Een hogere brug of een aquaduct zullen een aanzienlijk groter beslag leggen op de ruimte dan de huidige brug en de optie van 7,40 meter.

Diverse kijkers hamerden erop dat ze graag schetsen zouden willen zien van de verschillende opties

Diverse kijkers hamerden erop dat ze graag schetsen zouden willen zien van de verschillende opties, om de landschappelijke gevolgen ervan visueel tegen elkaar te kunnen afwegen. Die schetsen zijn er nog niet, zei projectmanager Bert van der Meulen van Rijkswaterstaat. Die worden in de komende maanden gemaakt, als de opties nader uitgewerkt worden en een voorkeurstracé gekozen wordt. Rijkswaterstaat beloofde bij de direct betrokkenen op bezoek te gaan om het door te spreken, en ook nog een informatieavond in november van dit jaar te beleggen. In 2026 moet de nieuwe oeververbinding klaar zijn.

Nog twee bruggen

Rijkswaterstaat volgt dezelfde werkwijze voor de vervanging van de bruggen in Spannenburg en Uitwellingerga, die eveneens verouderd zijn. Vanavond is er een online informatieavond voor Spannenburg, morgenavond voor Uitwellingerga. Voor alle drie de projecten geldt dat belanghebben tot en met 5 juli mogen reageren op de website van het project.

www.rijkswaterstaat.nl/friesebruggen

Nieuws

menu