Dit artikel is vandaag gratis

Holwerd aan Zee ‘technisch mogelijk, maar aanzienlijke verbeteringen’ nodig

Een impressie van Holwerd aan Zee. Beeld: Buro Harro

Holwerd aan Zee is technisch mogelijk, maar het projectplan heeft aanzienlijke verbeteringen nodig voor het kan worden uitgevoerd. Dat is volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga de voorlopige conclusie van het haalbaarheidsonderzoek door Arcadis, Waterproof en Deltaris.

De stuurgroep Holwerd aan Zee heeft woensdag het voorlopige rapport besproken. De Leeuwarder Courant had het ook in handen en schreef dat de ingenieursbureaus zowel de haalbaarheid als de uitvoerbaarheid en de onderhoudbaarheid van het project betwijfelen. Ze zouden er feitelijk zelfs de bodem onder wegslaan.

‘Grut en dreech projekt’

Fokkinga (FNP) wil niet op de inhoud van het rapport ingaan. ,,It is in grut en dreech projekt. Mar wy stypje it plan noch hieltiten”, zegt hij als voorzitter van de stuurgroep. Daarin zitten naast de provincie Fryslân de Stichting Holwerd aan Zee, Wetterskip Fryslân, Vogelbescherming Nederland, gemeente Noardeast-Fryslân, LTO en Rijkswaterstaat.

Volgens Fokkinga wordt er nog niets besloten, totdat het definitieve rapport afgerond is. Naar verwachting gebeurt dat eind dit jaar. ,,It rapport moat op in tal punten noch skerper’’, stelt Fokkinga.

Economische impuls

Holwerd aan Zee wil de Waddenzeedijk doorsteken. Een verbinding tussen de Waddenzee en het achterland moet de regio een economische impuls geven.

Volgens Fokkinga is het project in ieder geval niet schadelijk voor de natuur, al is er in dat opzicht nog wel een ,,ferbetterslach” nodig. Zo moet er nog een goede toepassing komen voor het slib dat vrijkomt. Wat dat precies inhoudt, kan de stuurgroep nog niet zeggen.

De gedeputeerde zegt dat de formuleringen in het rapport nog eenduidig moeten en dat de onzekerheden moeten worden geminimaliseerd. Het eindrapport moet wat hem betreft een goede balans bevatten tussen ecologie, morfologie en economie.

Nieuws

menu