Miljoenenproject Holwerd aan Zee wordt afgeschaald. De sluis in de zeedijk is van de baan, wel komt er een vaargeul van zout naar zoet

Een sluis zal er niet komen, maar het project Holwerd aan Zee gaat nog steeds voor een dijkdoorbraak die het zoute water van de Waddenzee met het zoete binnenwater moet verbinden. Dat blijkt uit de woensdag gepresenteerde plannen van het project dat in 2013 werd opgetuigd om het gebied rondom Holwerd te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken voor recreatie, wonen en natuur.

Een artist impression van het project Holwerd aan Zee.

Een artist impression van het project Holwerd aan Zee. Foto: Projectbureau Holwerd aan Zee

De stuurgroep Holwerd aan Zee zette aanvankelijk in op een ambitieus plan met een sluis in de zeedijk en een gebied waarin toeristische voorzieningen en natuurbeleving hand in hand gaan. Nu is gekozen voor de zogenoemde Waddenvariant. Het gaat daarin nog altijd om natuur, recreatie en wonen, maar de sluis vervalt. In plaats daarvan komt er een watergeul die volgens Marco Verbeek van de stuurgroep ‘absolút befarber wêze moat’.

Nieuws

menu