Honderd jaar christelijk onderwijs in Waskemeer

Toen het dorp Waskemeer nog Haulerwijk Beneden heette, kreeg het dorp voor het eerst basisonderwijs. Het was op 30 januari 1920 dat de Vereniging voor Christelijk Nationaal Lager Onderwijs werd opgericht. Op 1 februari 1920 ging de school open, maar op 30 januari was het officiële startschot. Honderd jaar later bestaat het christelijk basisonderwijs op cbs De Paadwizer nog steeds.

In 2007 betrok De Paadwizer het multifunctionele gebouw aan de Willem Kroezestraat. Twee jaar geleden kwam Flexkidz Kinderopvang erbij die de ruimte deel met Scala Welzijn.

In 2007 betrok De Paadwizer het multifunctionele gebouw aan de Willem Kroezestraat. Twee jaar geleden kwam Flexkidz Kinderopvang erbij die de ruimte deel met Scala Welzijn. Foto: Rens Hooyenga

,,Natuurlijk moet je zo’n jubileum vieren”, zegt directeur Marian Macco. ,,Zeker voor kleine dorpen is het belangrijk dat er nog steeds een school is. Er gaan al generaties lang kinderen naar deze school. Een jubileum is een prachtige aanleiding om iets moois neer te zetten. Dus dat gaan we zeker doen.”

Geen staking

Op de dag dat andere scholen de deuren sluiten om te staken viert De Paadwizer feest. Vandaag met een feestje voor kinderen, ouders en andere belangstellenden op school. In mei volgt een reünie en is er op zondag een speciale kerkdienst.

Dat het basisonderwijs voor Waskemeer behouden bleef was lang niet altijd vanzelfsprekend. Twee jaar geleden nog zakte het leerlingenaantal onder de vijftig. Inmiddels zijn het er zestig en groeit de animo voor de school. ,,De schoolfusies van de laatste jaren hebben ervoor gezorgd dat sommige ouders uit omliggende dorpen voor ons kiezen omdat we een christelijke school zijn en geen samenwerkingsschool.”

Het liefst heb je toch dat kinderen naar de school in hun eigen dorp kunnen

In 2016 verdween de openbare school uit Waskemeer. Een samenwerking tussen De Paadwizer en de openbare buurschool kwam niet van de grond. Macco was toen nog geen directeur van De Paadwizer, maar betreurt het dat de scholen er niet uitkwamen. ,,De openbare school fuseerde met een openbare school in Haule. Er is nog steeds een handvol kinderen dat vanuit Waskemeer naar school in Haule gaat. Dat lijkt me niet wenselijk. Het liefst heb je toch dat kinderen naar de school in hun eigen dorp kunnen. Zeker omdat deze kinderen hier in Waskemeer ook al samen op voetbal en volleybal zitten. Het is natuurlijk zonde dat dat op school dan niet zo is.”

Kinderopvang

Nu de kinderopvang en de peutergroep in hetzelfde gebouw zitten merkt Macco dat dat weer meer kinderen aantrekt. De doorstroom naar het middelbaar onderwijs is al net zo goed geregeld in Waskemeer, omdat het dorp een vestiging van cgs Liudger heeft. ,,Die samenwerking van kinderopvang tot voortgezet onderwijs vinden we erg belangrijk.”

Een dorpsschool runnen blijft topsport. Alleen al omdat er op De Paadwizer combinatiegroepen zijn van drie groepen. ,,Er zijn grote niveauverschillen en we willen ieder kind maatwerk bieden. Ga er maar aanstaan. Ik heb een groot respect voor de leerkrachten hier”, merkt Macco op. De Tjongerwerven investeerde onlangs in een ambulante leerkracht om docenten te ondersteunen. ,,Het zijn kleine, maar wenselijke stappen om de werkdruk te verlichten.”

Commentaar: Extra geld voor onderwijs is slechts een eerste stap

Of er nu wel of niet gestaakt wordt woensdag in het onderwijs, het mag duidelijk zijn dat het extra geld van minister Slob slechts een begin is. Er moeten structurele problemen worden opgelost en dat lukt niet met alleen incidenteel extra geld.

Nieuws

menu