Honderdjarige IJde Jonker uit Leeuwarden zit vol smoute verhalen. Schaatsen en zeilen zijn voor hem het geheim van een lang leven

IJde Jonker uit Leeuwarden heeft tot op hoge leeftijd gezeild en geschaatst. Op zijn 88e ging hij voor het laatst naar de poolcirkel voor de alternatieve Elfstedentocht. Zaterdag wordt de geboren Grouster honderd.

IJde Jonker uit Leeuwarden wordt op 6 augustus 2021 honderd jaar.

IJde Jonker uit Leeuwarden wordt op 6 augustus 2021 honderd jaar. Foto: JACOB VAN ESSEN

Hij gaat er prat op dat hij nooit medicijnen heeft geslikt. Sinds een paar dagen krijgt hij wel wat extra ‘krachtvoer’ om op gewicht te blijven. Het lopen gaat niet meer geweldig. ,,Mar mei de stok kin ik noch wol in bytsje avensearje”, zegt IJde Jonker die zaterdag zijn honderdste verjaardag viert.

De beer is los

Nieuws

menu