Honderdjarige Gijsbert Zijlstra uit Dokkum: 'Ik ga me niet meer druk maken over de boeren'

Doe je best en neem je tijd. Het is een motto dat Gijsbert Zijlstra uit Dokkum wel met de wereld wil delen. Zaterdag werd hij er honderd jaar oud mee. ,,In je werk gaat tijd zitten. Maar denk niet: dat moet vlug klaar. Je moet de tijd beheersen.”

De eeuwling Gijsbert Zijlstra.

De eeuwling Gijsbert Zijlstra. Foto: Jan Spoelstra

Als hoofduitvoerder van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (nu Arcadis), werkte Zijlstra mee aan de ruilverkaveling en naoorlogse schaalvergroting bij de boeren. Na de Tweede Wereldoorlog was productieverhoging het devies, en bleken de Nederlandse percelen te klein voor de grote machines die uit de Verenigde Staten werden geïmporteerd. ,,Met een paard kon je een korte bocht maken, met de trekker moest je meer ruimte hebben. Die heeft meer snelheid.”

Nieuws over boeren

Nieuws

menu