Honderdjarige Gijsbert Zijlstra uit Dokkum: 'Ik ga me niet meer druk maken over de boeren'

Doe je best en neem je tijd. Het is een motto dat Gijsbert Zijlstra uit Dokkum wel met de wereld wil delen. Zaterdag werd hij er honderd jaar oud mee. ,,In je werk gaat tijd zitten. Maar denk niet: dat moet vlug klaar. Je moet de tijd beheersen.”

De eeuwling Gijsbert Zijlstra.

De eeuwling Gijsbert Zijlstra. Foto: Jan Spoelstra

Als hoofduitvoerder van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (nu Arcadis), werkte Zijlstra mee aan de ruilverkaveling en naoorlogse schaalvergroting bij de boeren. Na de Tweede Wereldoorlog was productieverhoging het devies, en bleken de Nederlandse percelen te klein voor de grote machines die uit de Verenigde Staten werden geïmporteerd. ,,Met een paard kon je een korte bocht maken, met de trekker moest je meer ruimte hebben. Die heeft meer snelheid.”

Nieuws over boeren

Dat er in de agrarische beleidsvoering van nu juist wordt gestreefd naar schaalverkleining en het deels terugdraaien van gevolgen van ruilverkaveling, daar ligt Zijlstra daar niet wakker van. ,,Het was destijds wél heel belangrijk dat het gebeurde. Dan woonde er een boer met een stuk land naast zijn boerderij, terwijl zijn over-overbuurman dat land gebruikte. Dat was natuurlijk onzin, dus werd er dan een commissie benoemd die zich boog over de vraag: hoe kunnen we dat het beste verdelen?”

Zulke vragen liggen in het verleden. Toch houdt Zijlstra het nieuws over de boeren graag in de gaten. Als hij de kranten openslaat en een stuk ziet over stikstofuitstoot-dit of mestnormen-dat, dan vindt Zijlstra het leuk om even te lezen. ,,Maar ik ga me er niet meer druk om maken. Ik klim niet in de pen om een brief te schrijven naar Den Haag. Dat hoef ik niet meer als honderdjarige. Ik drink gewoon lekker een kopje koffie.”

Zingen als tenor

In zijn vrije tijd was Zijlstra jarenlang actief lid van de zangvereniging in Anjum, waar hij als tenor zong. Ook was hij voorzitter van Vogelvereniging Zang en Kleur in Dokkum. Zijlstra was getrouwd met Trijntje Iedema, die in 1984 overleed. Zij kregen samen drie kinderen, acht kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. Het eerste kind van de vijfde generatie is op komst en wordt over vier weken verwacht.