Hoogleraren in de bres voor studie Fries

Hoogleraren Fries luiden de noodklok over de toekomst van de universitaire opleidingen Fries. Ze hebben gisteren een brief gestuurd naar minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Mokken met de Friese vlag. Volgens hoogleraren Fries staat het voortbestaan van kleine studies als het Fries onder voortdurende druk.

Mokken met de Friese vlag. Volgens hoogleraren Fries staat het voortbestaan van kleine studies als het Fries onder voortdurende druk. Foto: ANP

Ze willen garanties dat er ten minste één volledige bachelor- en masteropleiding aan een Nederlandse universiteit blijft bestaan op het gebied van de frisistiek, met personeel voor alle deeldisciplines in het vakgebied.

Alleen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft dat nog enigszins, met een studietraject Fries binnen de opleiding Minderheden en meertaligheid. Die opleiding trekt jaarlijks tien tot twintig studenten. In Amsterdam en Leiden zijn universitaire programma’s Fries de afgelopen decennia al grotendeels uitgekleed.

Volgens Goffe Jensma (RUG), Arjen Versloot (Universiteit van Amsterdam), Hans Van de Velde (Universiteit Utrecht en Fryske Akademy) en Rolf Bremmer (emeritus-hoogleraar, Universiteit Leiden) staat het voortbestaan van kleine studies als het Fries onder voortdurende druk.

Zo is aan de RUG het uitgebreide minorensysteem gesneuveld, waardoor studenten geen minor Fries meer kunnen volgen. Ook de leerstoel Friese taal en letterkunde van Jensma zelf kwam ter discussie te staan, vertelde hij gisteravond in een lezing in het Wetenschapscafé van de Campus Fryslân in Leeuwarden.

Leerstoel

,,Het faculteitsbestuur en het ambitieuze clusterbestuur besloten dat mijn opvolger na mijn pensioen, over tweeënhalf jaar, geen hoogleraar Friese Taal en Cultuur zou worden, maar een sociolinguïst zonder verdere verantwoordelijkheden voor het Fries. De advertentie stond al in de krant.” De bestuurders zagen ,,bij nader inzien hun vergissing redelijk gemakkelijk in, maar toch”, aldus Jensma in het Wetenschapscafé.

,,Yn rûnten fan bestjoerders is der de driuw om hieltyd grutter en globaler te tinken en te dwaan”, licht hij zijn lezing toe. ,,Sy hawwe in refleks om it lytse leech te lizzen en te skouderjen. Je moatte der hieltyd wer en algeduerich op fertocht wêze dat je net fan it boerd skaakt wurde.”

De hoogleraren komen met hun brief in reactie op een rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) over de kritieke toestand van de universitaire opleidingen Nederlands, waar het aantal studenten rap terugloopt. Het rapport stelt onder meer dat de opleidingen behouden moeten blijven, het imago moet verbeteren en er op middelbare scholen meer aandacht voor het vak moet komen.

Net als het Nederlands als eerste rijkstaal, verdient het Fries als tweede rijkstaal bescherming in het universitair onderwijs, vinden de hoogleraren Fries die een brief hebben geschreven aan minister Ingrid van Engelshoven. Behalve dat het aanbod Fries op de universiteiten overeind moet blijven, zouden studenten die als tweede master een onderwijsmaster Fries kiezen, minder collegegeld moeten betalen. Dat adviseert de KNAW ook voor tweede onderwijsmasters Nederlands.

,,Fakulteiten wurkje hieltyd mear as learfabryk dêr’t alles draait om studinte-oantallen”, zegt hoogleraar Goffe Jensma. ,,Mar in oplieding Frysk kin nergens oars op ’e wrâld te plak as yn Nederlân. Dy moat dus garandearre bliuwe, net foar in pear jier, mar foar de lange termyn.”

Nieuws

Meest gelezen