Hoop gloort voor slachtoffers funderingsschade. Wetterskip neemt motie aan voor tegemoetkoming, nu de uitvoering nog

Huiseigenaren in het veenweidegebied die schade aan hun woning hebben door paalrot, kunnen een tegemoetkoming van de overheid verwachten. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân nam dinsdagavond een motie aan om 40 procent van de herstelkosten te vergoeden.

Een code rood-woning in Spanga. Binnen vijf jaar stort dit huis naar verwachting in als gevolg van paalrot als er niks aan gedaan wordt.

Een code rood-woning in Spanga. Binnen vijf jaar stort dit huis naar verwachting in als gevolg van paalrot als er niks aan gedaan wordt. Foto: Marco Keyzer

,,Je zal maar in zo’n woning in het veenweidegebied wonen.” Auke Wouda van de fractie Water Natuurlijk/geborgd natuur verwoordde dinsdagavond het gevoel van alle fracties in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Eigenaren van huizen van voor 1970 met scheuren in hun gevel, of erger, omdat hun houten funderingspalen zijn gaan rotten door droogstand, zijn niet te benijden.

Nieuws

menu